AKADEMIA WESOŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ul. Nałkowskich 107/3 U
20-470 Lublin

tel. 81 744 77 34
tel. kom. 665 007 734

Oferta

Przedszkole organizuje m.in. zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu edukacji przedszkolnej, zajęcia rozwijające dla dzieci, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i inne zajęcia specjalistyczne.

1. Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu edukacji przedszkolnej

Zajęcia prowadzone z dziećmi służą rozwojowi społecznemu, emocjonalnemu i poznawczemu.

Realizacja celów odbywa się poprzez rozwijanie sprawności tj.:

 • Odpowiedni poziom grafomotoryczny.
 • Umiejętność obserwacji.
 • Koncentracja uwagi.
 • Umiejętność uczestniczenia w zajęciach zespołowych.
 • Pełnienie określonych ról zgodnie z ustaleniami.
 • Współdziałanie z innymi.
 • Umiejętności samoobsługowe.

2. Zajęcia rozwijające dla dzieci

Działania mające na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka, dające mu poczucie sukcesu, sprawiające radość. Umiejętności dziecko zdobywa w trakcie działalności zabawowej, która jest podstawową formą aktywności w tym wieku. W tok zabaw włączone są elementy:

 • Języka angielskiego.
 • Gier dydaktycznych.
 • Zajęć ekologicznych.
 • Zajęć muzyczno-ruchowych.
 • Zajęć manualnych.
 • Zajęć plastycznych.
 • Zajęć z historią.
 • Zajęć z piosenką.
 • Zajęć taneczno - ruchowych.
 • Katechezy.
 • Rytmiki.
 • Zajęć o Patronie.

3. Dni Kultury

W ramach tych dni zapraszamy do naszego przedszkola ciekawe osoby, które moga zaprezerntować dzieciom różnorodność kulturową, swoje pasje, ciekawe zawody, miejsca z których pochodzą, przybliżyć zwyczaje panujące w innych miastach, regionach i państwach.

Odbywają się także koncerty, pokazy i spektakle teatralne.

Dzieki temu dajemy dzieciom możliwość poszerzania wiedzy o otaczającym je świecie.