O Przedszkolu


Przedszkole Niepubliczne „Akademia Wesołych Przedszkolaków” w Lublinie prowadzone jest przez Stowarzyszenie JESTEM.

Jako placówka oświatowa istnieje od 2008r. Zostało wpisane do rejestru ewidencji szkół niepublicznych Gminy Miasta Lublin pod numerem 65/G/N.
Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno -  kulturalnym i przyrodniczym.


Zapewniamy opiekę dydaktyczno-wychowawczą dzieciom w wieku od 2.5 do 5 lat przez cały rok.


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00


Grupy w naszym przedszkolu liczą do 12 osób.