AKADEMIA WESOŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ul. Nałkowskich 107/3 U
20-470 Lublin

tel. 81 744 77 34
tel. kom. 665 007 734

Kadra

Agnieszka Struska - dyrektor

Absolwentka UMCS Wydział Prawa i Administracji w Lublinie. Uczestnik kursów przygotowujących do rzetelnego i facho­wego wykonywania pracy m.in. (kurs z zakresu zarządzania i organizacji oświatą, kurs – wykonywanie zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji). Asystent w projektach dla organizacji pozarządowych.

Kadra

 

 

awp.jpg Dominika Raczkowska - Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii w Lublinie. Ukończyła studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ( I stopień ) oraz kurs wychowawcy kolonijnego.

 

 

 

 

Diana Frączek - Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka KUL, mgr pedagogiki szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Ukończyła studia licencjackie o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na UMCS oraz studia podyplomowe: terapia pedagogiczna (KUL), dydaktyka języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (AHE). Uczestniczka kursów i szkoleń doskonalących umiejętności dydaktyczne i wychowawcze m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ( I stopień ), animacja czasu wolnego poprzez taniec- choreografie taneczne dla dzieci, kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

 

 

 

agradzielJoanna GrądzielPsycholog

Absolwentka KUL (Wydział Nauk Społecznych), mgr Psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii). Ukończyła Studium Ter
apii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z psychologii zdrowia i psychoterapii.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała jako asystent rodziny, odbyła staż w charakterze lidera młodzieżowego. Ponadto posiada praktykę psychologiczną zdobytą w Poradni dla osób z autyzmem przy Fundacji ALPHA oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie.

 

 


Specjśliści


aa.jpgAgnieszka Amilkiewicz-Marek -  logopeda

Absolwentka Nauczania Początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (mgr pedagogiki), studiów podyplomowych na UMCS:  z logopedii na Wydziale Humanistycznym  oraz Wychowania do  życia w rodzinie na Wydziale Filozofii i Socjologii. Uczestniczka warsztatów i treningów doskonalących umiejętności terapeutyczne. W kręgu zainteresowań jest interdyscyplinarne wspieranie dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwoju mowy we wczesnym dzieciństwie.

 

Personel pomocniczy

Zofia Chołdzińska - personel pomocniczy

Pomoc nauczyciela i pracownik gospodarczy - dba o czystość i estetykę w naszym przedszkolu. Szykuje posiłki i stara się by były apetyczne i estetycznie podane. Pomaga dzieciom w różnorodnych czynnościach.